Double Brand

Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

Współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu rozpoczęliśmy od projektu „Nowoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach ekonomicznych”.

Na podstawie opracowanego przez Double Brand key visualu, zostały przygotowane materiały informacyjno-promocyjne dla projektu, w tym plakaty, ulotki i zaproszenie na spotkanie inaugurujące cykl szkoleń. Nowoczesne kreacje miały podkreślić charakter przedsięwzięcia i zwrócić uwagę na potrzebę zmian w kształceniu na studiach ekonomicznych.

Celem projektu, realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest budowa potencjału uczelni poprzez podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz ukierunkowanie kształcenia na studiach ekonomicznych na potrzeby rynku pracy i gospodarkę opartą na wiedzy.