Double Brand

PZU

Z grupą PZU, jedną z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie Środkowowschodniej, współpracujemy od lat w ramach różnych projektów. W tym czasie stworzyliśmy m.in. raport roczny, który wykorzystywany był w wersji drukowanej oraz w formie prezentacji multimedialnej. Publikację otwierał slogan "Liczby mówią o nas" i jej zadaniem, poza przedstawieniem wyniku finansowego, było także przedstawienie Grupy PZU jako firmy otwartej, przyjaznej oraz zaangażowanej społecznie.
W naszej agencji od lat powstają materiały korporacyjne PZU, a także magazyn firmowy "Świat PZU".