Double Brand

System Identyfikacji Wizualnej dla kompleksu biurowego Maraton (Skanska)

18 października 2016

Zakres prac obejmował opracowanie key visuala dla tej inwestycji, który przełożyliśmy na projekt katalogu oraz stworzenie filmu promujący inwestycję.

Kolejnym etapem było opracowanie spójnej wizji dla systemu identyfikacji wizualnej obiektu (zewnętrznej oraz wewnętrznej) z uwzględnieniem idei w jakiej SKANSKA realizuje swoje inwestycje – idei zrównoważonego rozwoju. Naszym celem było także dopasowanie projektów do architektury oraz lokalizacji obiektu (z jednej strony centrum biznesowe, z drugiej bliskość obiektów sportowo-rekreacyjnych). Kluczowy w projektowaniu był aspekt komfortu najemców i odwiedzających ten budynek gości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (identyfikacja uwzględnia m.in. potrzeby osób niewidzących, stąd zastosowanie oznaczeń w języku Braille’a)

W ramach projektu powstał szczegółowy manual opisujący wszystkie elementy identyfikacji budynku (oznakowanie zewnętrzne budynku, tablice kierunkowe ułatwiające poruszanie się po budynku, tablice wspólne i indywidualne dla najemców, oznakowania holi, przestrzeni wspólnych, parkingu, itp.) wraz z wymiarami, umieszczeniem poszczególnych nośników w przestrzeni biurowca, a także propozycja materiałów wykonania. Powstały także tablice prezentujące ekologiczny aspekt inwestycji, odniesienie do miejsca, w którym powstała inwestycja (z uwzględnieniem historycznych elementów jak fragment muru pruskiego, który został odkryty podczas prac budowalnych), a także autorski projekt stojaków a rowery. Ostatnim etapem było zaprojektowanie aranżacji ścian na klatkach schodowych i parkingach podziemnych. Powstał projekt autorskich ikon z odniesieniami do sportu i rekreacji.