Double Brand

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ 2013

11 marca 2014

Ósmy już „Raport zrównoważonego rozwoju KP” dotyczy działalności firmy w roku finansowym F13, zakończonym 31 marca br. Jako pierwszy w Polsce w sektorze biznesu powstał on według najnowszych wytycznych Global Reporting Initiative G4 w wersji Core. Proces definiowania treści zawartej w raporcie przeprowadzono w oparciu o cztery zasady: uwzględniania interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności. Nowe wytyczne GRI G4 wprowadzają koncepcję granicy aspektu, tj. ocenę, czy oddziaływanie danego aspektu odnosi się do wewnątrz organizacji, czy też skutki oddziaływania pojawiają się w strefie jej wpływów – na zewnątrz.

Sprawozdanie KP pokazuje w postaci szczegółowych danych postępy w realizacji wyznaczonych priorytetów. Dotyczą one m.in. ilości wody zużytej przez browary, wyprodukowanych odpadów i ścieków, odzyskanych odpadów czy wyemitowanych gazów.

Raporty CSR Kompanii Piwowarskiej oraz przedstawione w nich działania docenianie są co roku wieloma nagrodami i wyróżnieniami. W tym roku, eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu uznali, że aż sześć inicjatyw KP zasługuje na to, by podzielić się nimi na łamach raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2013. Dobre Praktyki”, który miał swoją premierę 1 kwietnia br. Wcześniej „Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej” został doceniony przez Jury konkursu Raporty Społeczne 2013. Publikację wyróżniono za kompleksowe zaraportowanie łańcucha wartości w oparciu o najnowszy standard GRI G4. Ponadto, z czego jesteśmy szczególnie dumni, najnowszy Raport otrzymał Złote Szpalty za ciekawe rozwiązania graficzne i przedstawienie kompletności działań.