Double Brand

Odpowiedzialnie z Kompanią Piwowarską

9 sierpnia 2009

Na zlecenie Kompanii Piwowarskiej opracowaliśmy znak „Żyj Odpowiedzialnie" wraz z zasadami jego stosowania. Od września będzie go można zobaczyć w reklamach prasowych, na plakatach, banerach internetowych, a także w sklepach i gastronomii m.in. na lodówkach z piwem. W reklamach radiowych będzie można usłyszeć: Piwo to też alkohol. Żyj odpowiedzialnie”. Wprowadzenie znaku „Żyj odpowiedzialnie” to dobrowolna inicjatywa Kompanii Piwowarskiej, która jest dopełnieniem realizowanej przez firmę długofalowej polityki edukowania konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz wynikiem realizacji zasad Polityki Komunikacji Marketingowej obowiązującej w KP.