Double Brand

O technikach analitycznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego

23 września 2009


Na podstawie opracowanego przez Double Brand key visualu, zostały przygotowane materiały informacyjno-promocyjne dla projektu, w tym plakaty, ulotki i zaproszenie na spotkanie inaugurujące cykl szkoleń. Nowoczesne kreacje, mają podkreślić charakter przedsięwzięcia i zwrócić uwagę na potrzebę zmian w kształceniu na studiach ekonomicznych.
Celem projektu, realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest budowa potencjału uczelni poprzez podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz ukierunkowanie kształcenia na studiach ekonomicznych na potrzeby rynku pracy i gospodarkę opartą na wiedzy.

Główne założenia projektu to stworzenie i wdrożenie systemu kursów doszkalających nauczycieli akademickich w zakresie stosowania nowoczesnych technik analitycznych; wprowadzenie pilotażowych zmian w programie i metodach nauczania na istniejących kierunkach oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o szkolenia w zakresie stosowania nowoczesnych technik analitycznych dla praktyków gospodarczych.