Double Brand

Double Brand autorem najlepszego raportu społecznego w Polsce

13 grudnia 2015

Jury nagrodziło raport „za wzorcową formę przedstawienia działalności firmy w obszarze CSR, przyjazną stronę wizualną publikacji, kompletność prezentowanych informacji, utrzymanie wysokiego poziomu raportowania, klarowną prezentację informacji dotyczących łańcucha dostaw firmy oraz dużą odwagę w sposobie wskazywania zarówno sukcesów, jak i wyzwań stojących przed firmą.” 

Część zdjęć, które zostały użyte w raporcie powstało podczas sesji zdjęciowej, której również jesteśmy autorami, w biurze w Warszawie i na terenie zakładu produkcyjnego w Annopolu.

Nasz projekt został wybrany spośród blisko 40 innych raportów zgłoszonych do IX edycji konkursu Raporty Społeczne.