Double Brand

BHP w Kompanii Piwowarskiej

17 czerwca 2013

Wraz z Kompanią Piwowarską zorganizowaliśmy akcję dla działu BHP pod hasłem „Każda poważna dyscyplina wymaga użycia rękawic”, która odbyła się w 3 miastach – Poznaniu, Tychach i Białymstoku.

Miała ona na celu przypomnienie i utrwalenie wiedzy na temat obowiązku używania rękawic w pracy, jako zabezpieczenia przed nieszczęśliwymi wypadkami. Naszym zadaniem było zorganizowanie całego wydarzenia w taki sposób, aby zachęcić do wzięcia udziału w nim jak największej liczby pracowników.

Akcja przybrała formę zabawy i małej rywalizacji. Do tego celu wykorzystaliśmy Play Station i gry sportowe, w których używa się rękawic (box, zjazd narciarski oraz golf). Ponadto przygotowaliśmy stand, na którym wywiesiliśmy najróżniejsze rękawice, zarówno te, których używa się w Kompanii Piwowarskiej, jak i te, których używa się w różnych dyscyplinach sportowych. Przy każdego rodzaju rękawicach zamieściliśmy dotyczące ich ciekawostki. Dla wzmocnienia komunikacji, zaprojektowaliśmy bannery, plakaty oraz mailingi informujące pracowników zarówno o planowanej akcji, jak i o konieczności używania rękawic dla własnego bezpieczeństwa.